Türkiye Cumhuriyeti Ottava Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sözleşmeli Uzman Sınav Duyurusu

Ottava Büyükelçiliği 23.03.2018

T.C. Ottava Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sözleşmeli Uzman Sınav Duyurusu

T.C. Ottava Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Uzman pozisyonuna yazılı ve sözlü sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. En az üniversite veya dengi okullardan mezun olmak,

2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

4. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

5. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (bu dillere ek olarak Fransızca da bilmek tercih sebebidir),

6. Bilgisayar ve ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek.

7. Genel ekonomi ve dış ticaret konularında bilgi sahibi olmak,

8.TC uyruklular için çalışma ve/veya oturma iznine sahip olmak.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini, ekonomi ve dış ticaret konularında bilgi seviyesini ve mezkur konulara ilgisini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri (Birden fazla vatandaşlığının olması durumunda tüm pasaportları),

4. Kimlik belgesinin aslı veya onaylı sureti (Birden fazla vatandaşlığının olması durumunda tüm kimlikleri),

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti,

6. TC uyruklular için yabancı dil seviyelerini tevsik eder belge,

7. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

8. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya kimlik belgelerinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Başvuruları uygun bulunan adaylara sınav tarihleri bilahare bildirilecek olup yazılı sınav, T.C. Ottava Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Genel Ekonomi ve Dış Ticaret (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel kültür, genel ekonomi, dış ticaret.

Uygulamalı Sınav Konuları : Ofis yazılımlarının kullanılması.

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 15 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar Ticaret Müşavirliğimiz “Turkish Embassy in Ottawa, Office of the Commercial Counsellor, 197 Wurtemburg Street, K1N 8L9, Ottawa, ON, Canada” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Ticaret Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

V) UYARI

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

VI) SINAV YERİ:

Yazılı ve Sözlü Sınav: T.C. Ottava Büyükelçiliği 197 Wurtemburg Street, K1N 8L9, Ottawa, ON, Canada

Tel : + 1 613 789 2090

Fax : + 1 613 789 2306

E-mail: ottava@ekonomi.gov.tr


Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesine Başvuru Kabul: 09:00-13:00
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl
19.2.2018 19.2.2018 Aile Günü
30.3.2018 30.3.2018 Kutsal Cuma
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya Tatili
21.5.2018 21.5.2018 Kraliçe Victoria günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
2.7.2018 2.7.2018 Kanada Günü
6.8.2018 6.8.2018 Yurtdaşlık Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
3.9.2018 3.9.2018 İşçi Bayramı
8.10.2018 8.10.2018 Şükran Günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
12.11.2018 12.11.2018 Şehitleri Anma Günü
25.12.2018 25.12.2018 Christmas day
26.12.2018 26.12.2018 Boxing Day