Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Konsolosluk Işlemleriyle Ilgili Duyurular "bilgi Notları" Başlığı Altında Yer Almaktadır. , 04.03.2016

http://ottawa.emb.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx