Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Özel Öğrencilik İşlemleri 31.03.2016, 02.09.2016

Son güncelleme: 10.01.2012
                                                                    Özel Öğrencilik Tanıtma

Özel öğrenci, yurtdışındaki öğrenimleri süresince her türlü giderleri kendisi tarafından karşılanan öğrenci demektir. Her türlü öğrencilik işlemlerinizin - askerlik tehir ve tecil gibi  yapılabilmesi için özel öğrenciliğinizin tanınmış olması zorunludur.

Yurtdışındaki yüksek öğrenimin diploma ve dereceleri YÖK tarafından tanınan örgün yüksek öğrenim kurumunda yapılması gerekir. Açık öğretim / uzaktan öğretim / sertifika / ‘extension’ gibi programlara devam edenlerin özel öğrencilikleri tanınmaz.

Yurtdışında özel öğrenci olarak önlisans, lisans veya lisansüstü örgün öğrenim yapacakların başvuru dilekçelerini eksiksiz doldurmaları ve  gerekli belgelerin tümünü dilekçelerine ekleyerek Konsolosluk Şubemize göndermeleri gerekir. Başvurular her yıl 1 Haziran'da baslar, ertesi yılın Nisan ayı sonuna kadar 11 ay süre ile devam eder. Mayıs ayı içerisinde başvuru kabul edilmez.

Daha önce bitirdiği öğrenim düzeyinde veya daha alt düzeyde öğrenim görenlerin askerlikleri tecil/tehir edilemediğinden özel öğrencilikleri tanınmaz.
· Sertifika/’extension’ programlarına devam edenlerin öğrencilikleri tanınmaz.
· Bakaya durumunda olanların özel öğrencilikleri tanınmaz.
· LÜTFEN BAŞVURULARINIZDA GEÇ KALMAYINIZ!

Gerekli Belgeler:

1- Kayıtlı olduğunuz okuldan alınacak ''kayıt belgesi''

2- Resmi not dökümü

3- Bir önceki eğitiminize ait diploma ( bir önceki eğitime ait diploma yurtdışından alınmış ise lise diplomaları için New York Eğitim Ataşeliğinden alınmış Denklik Belgesi, Lisans ya da Yüksek Lisans diplomaları içinse  YÖK den alınmış  denklik belgesi)

4-Nüfus cüzdanı

5-Öğrenci vizesi

6-Pasaport

7- Sayfanın altında yer alan Bilgi ve Başvuru formları

8- 2 fotoğraf

 

Dosyanın Kapatılması/Kapattırılması
 

1. Dosyası açılmış olan öğrenciler, her dönem başında Konsolosluğumuza okul kayıt belgesi göndererek öğrenciliklerinin sürdüğünü belirtmek zorundadırlar. Öğrenim yılı sonunda not dökümü göndererek başarı durumları hakkında bilgi vermeleri gereklidir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerimizin dosyaları kapatılır.

2. Öğrenimini tamamlayan, öğrenimden vazgeçen, isçi statüsüne geçen öğrencilerimizin Konsolosluğumuza dilekçe göndererek dosyanızı kapattırmaları gerekmektedir.

3. Özel öğrenciliği tanındığı halde süresi içerisinde Konsolosluğumuza başvurarak dosyasını açtırmamış olanların Tanıma Fişleri iptal edilir.

Dosyasını yeniden açtırmak isteyenler aşağıdaki belgeleri Konsolosluğumuza göndereceklerdir.
Kapanmış olan dosyanızı yeniden açtırmak için (Bakaya olmamak koşuluyla):

· Konsolosluğumuza hitaben dilekçe (Örnek: Fişi iade edilenler için - Dosyası kapananlar için)
· Okul kayıt belgesi, yeni tarihli.
· Resmi, tam bir not dökümü aslını göndermelisiniz.

  

Dil Öğrenimi
 

Esas öğrenimlerinden önce dil öğrenimi göreceklerin devam ettikleri kurumun tercihan bir üniversite kapsamında olması, öğrenimin haftada en az 15 saat olması ve en az 2 ay süreli olması gerekir.

Dil öğrenimi kabul belgesi alan lisans ve önlisans öğrencilerinin, ASIL öğrenim dalları hakkındaki beyanlarının, ÖSS'de aldıkları puan türü doğrultusunda bir yüksek öğrenim alanından olması gerekir.

Dil öğrenimi süresi Kanada'ya giriş tarihinden itibaren 1 yıldır. Zorunlu hallerde Konsolosluğumuzun uygun görmesi koşuluyla 6 ay uzatılabilir.

Dil öğrenimini bitirip esas öğrenimlerine başlamış olan öğrencilerin, yeni Akseptans örneği ve okul kayıt belgesi göndermeleri gerekir.
Süresi içerisinde esas öğrenimlerine başlayamamış olanların dosyaları başarısızlık nedeniyle kapatılır.

 

Bir Üst Öğrenim

Konsolosluğumuzda dosyaları açık olan öğrenciler…

Öğrenim dalınız ve derecenizde yapmak istediğiniz değişiklikler için bilgi vermeniz ve Konsolosluğumuzun onayını almanız zorunludur. Bir öğrenim düzeyini bitirdikten sonra bir üst öğrenime başlayan öğrencilerin, yeni durumlarını belirtir Akseptans fotokopisi ve yeni düzeyin başlangıç ve muhtemel mezuniyet tarihleri ile esas öğrenim dalının belirtilmiş olduğu yeni tarihli Okul Kayıt Belgesi ile Konsolosluğumuza başvurmaları gerekir. 

 

Dosya Nakli
 

Öğrenim yerini değiştirmek isteyen Konsolosluğumuzda dosyası olan öğrenciler veya bölgemize gelmeden önce başka bir bölgede öğrenim görmek üzere özel öğrencilikleri Bakanlıkça tanınmış olan öğrencilerin, daha önce bağlı oldukları Eğitim Müşavirliği ya da Eğitim Ataşeliğine aşağıdaki belgelerle başvurarak dosyalarının naklini istemeleri gerekir.
 
1. Dilekçe, adresli, tarihli ve imzalı
2. Okul kayıt belgesi
3. En son Akseptans fotokopisi
4. Not dökümü

 

Öğrenci Belgesi Düzenlenmesi
 

Öğrencilerimizin yurda giriş ve çıkışlarında ilgili makamlara gösterebilmeleri için altı ay geçerli Öğrenci Belgesi düzenlenir. Bu belge askerlik tehir veya tecil işlemleri için kullanılamaz. Öğrencinin telefonla, dilekçe ile veya eposta ile başvurması gerekir.

Belge Onay İşlemleri
Öğrencilerimizin diploma denklik işlemleri veya Son Yoklama (askerlik kararı aldırma) işlemleri için gerekli belgelerinin çeviri ve -çevirilerini yapmış olmaları ve belge asıllarıyla başvurmaları durumunda- suret onayı Konsolosluğumuzca ücretsiz olarak yapılır.
YÖK burslusu öğrencilerimiz, işlemleri için Washington Eğitim Müşavirliği'ne başvurmalıdırlar.

  

Pasaport İşlemleri
 


Yeni tip epasasportların kullanılmaya başlamasıyla eski tip pasaportların süresinin uzatılması işlemine son verilmiştir. Konsolosluğumuzda dosyası açık olan öğrencilerimizin pasaportları, öğrenim sürelerine bağlı olarak harç alınmadan yenilenebilir. Bunun yanı sıra, pasaport harcını ödeyerek pasaportunu yeniletmek isteyen öğrencilere 10 yıla kadar yeni epasaport verilebilir. Pasaportunu kaybedenlerin yeni pasaport başvurusu yapmadan önce, mahalli polis makamlarına başvurarak, kayıp pasaport bildirimde bulunması ve "lost property report" almaları gerekir.

Askerlik İşlemleri

Ön lisans ve lisans eğitimi gören özel öğrencilerin askerlikleri "TECİL", lisanüstü eğitim gören öğrencilerin askerlikleri ise "SEVK TEHİR" edilmektedir.


Askerliğinizin tecili/tehiri için Konsolosluğumuza  özel öğrencilik başvurusu yapmanız gerekmektedir. Bunun için, eğitim seviyenizle uyuşan ve yukarıda sözü edilen belgeleri posta ile Konsolosluğumuza gönderiniz.

Kanada’da öğrenim gören ve ilk kez başvurarak öğrencilik kapsamında askerlik tecili/tehiri yaptırmak isteyenlerin işlemlerinin sonuçlanması üç ay kadar zaman almaktadır.

Bu zaman içerisinde Konsolosluğumuz başvurunuzu bir üst yazı ile, askerlik teciliniz/tehiriniz (başvurdukları yıl askerlik çağına yeni girenler hariç) için ilgili kurumlarımızla yazışmakta, askerlik teciliniz/tehiriniz alındığında da özel öğrenciliğiniz tanımakta ve adınıza bir "Özel Öğrenci Tanıma Fişi" düzenlemektedir (Fiş üzerinde askerlik tecil/tehir tarihini görebilirsiniz). Bu fişin bir örneği size, bir örneği de Ataşeliğimizde muhafaza edilmektedir.

Bu aşamadan sonra, askerlik "tecil" işlemlerinizin düzenli olarak yürütülebilmesi için, her yıl güz döneminde yeni akademik yıl için kayıt oldukça okulunuzdan alacağınız öğrenci belgesini  ve biten akademik yılın transkriptlerini Ağustos veya Eylül ayı içinde bir dilekçe ekinde Konsolosluğumuza ulaştırınız.


Master/Doktora öğrencilerinin, eğitimleri " sevk tehir" tarihine kadar bitmeyecek ise, tehir tarihinden 3 ay kadar önce Konsolosluğumuza, öğrenci belgesinin aslı ile birlikte "sevk/tehir uzatımı" başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 

İlgili Dosyalar :

- Ogr_basvuru.doc

- Ogr_Bilgi_formu.doc