Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Hizmet Belgesi, İkametgah Belgesi, Yaşam Belgesi, Adres Beyanı ve Bedelsiz İthlalat ve Naklihane İşlemleri, 19.08.2013

Konsolosluk işlemleri hakkında her türlü sorunuz için 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 1 – 888 – 566 76 56 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilirsiniz. Sözkonusu çağrı merkezinde konsolosluk konularında uzmanlaşmış personelimiz görev yapmaktadır.

 

Ayrıca konsolosluk hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve başvuru formlarına konsolosluk.gov.tr internet adresinden ulaşabilirisiniz.

 

Hizmet, İkametgâh ve Yaşam Belge işlem harç tutarlarını öğrenmek için lütfen buraya tıklayınız.

 

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine yapılacak başvurular için şahsi kabul saatleri 9:00 -13:00, telefonla başvuru saatleri 14:00-16:00 arasındadır. Bazı konularda postayla da başvuru yapılabilmektedir. 

 

 

I. Yurtdışı Hizmet (Çalışma) Belgesi İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 

3201 Sayılı Yasadan yararlanmak üzere, yurtdışı borçlanması yaparak Türkiye’de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumunca istenen Kanada’da çalıştığınız tarihleri gösterir Hizmet Belgesinin düzenlenebilmesi için aşağıda kayıtlı belgeler gerekmektedir.

 

a)     Başvuru dilekçesi.

b)     Kanada Emeklilik Kurumu’ndan alacağınız Kanada’da çalıştığınız yılları gösteren yeni tarihli “Canada Pension Plan” belgesinin aslı.

c)      İşveren statüsündeyseniz, iş yerinizin açılış kapanış tarihlerini belirtir belge.

d)     Nüfus cüzdanınız.

e)     Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Büyükelçiliğimizde düzenlenmektedir).

f)       Belge düzenleme harcı.

 

II. İkametgâh Belgesi İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 

a)     İkametgâh belgesi dilekçesi.

b)     Nüfus cüzdanınız.

c)      Kanada’ya ilk girişte tanzim edilen göçmenlik statü belgesi aslı veya pasaportta ilk girişte tatbik edilen göçmenlik statüsünü gösterir damganın olduğu sayfa.

Kanada’ya ilk girişte Kanada makamları tarafından tanzim edilen sözkonusu belgenin resmi ismi “Record of Landing”dir (IM1000).

d)     İkamet edilen adresi kanıtlayacak belgenin aslı (örneğin fatura, ehliyet).

e)     Belge düzenleme harcı.

f)       İkametgâh belgesi dilekçesine ulaşmak ve daha detaylı bilgi temin etmek için lütfen konsolosluk.gov.tr internet adresini ziyaret ediniz.

 

III. Yaşam Belgesi İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 

a)     Yaşam belgesi dilekçesi.

b)     Nüfus cüzdanınız.

c)      Belge düzenleme harcı.

d)     Şahsen başvurma imkânı olmayanların sağlık kuruluşundan temin edecekleri doktor raporu ile beraber posta yoluyla başvurmaları mümkündür.

e)     Yaşam belgesi dilekçesine ulaşmak ve daha detaylı bilgi temin etmek için lütfen  konsolosluk.gov.tr internet adresini ziyaret ediniz.

 

 

IV. Adres Beyanı İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 

a)     Adres beyanı formu.

b)     Adres durumunu kanıtlayacak belgenin aslı (örneğin fatura, ehliyet).

c)      Nüfus cüzdanınız.

d)     Posta ile yapılacak başvuruların mutlaka taahhütlü posta yani “registred mail” olarak yollanması gerekmektedir.

e)     Bu işlem bedelsizdir.

 

 

V. Adli Sicil Belgesi İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 

Dış temsilciliklerimizce adli sicil bilgilerinin verilmesi Adli Sicil Kanunu’nun 8.maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve yabancıların yurt dışındaki iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere adli sicil bilgileri Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubemizce verilebilir.

 

- Adli Sicil Kaydı almak için nüfus cüzdanınızla şahsen başvurmanız gerekmektedir.

- Bu işlem bedelsizdir.

 

 

VI. Bedelsiz İthalat ve Naklihane İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 

Türkiye’de 1 takvim yılı içinde 6 aydan fazla kalmamış olmak kaydıyla, yurtdışında en az 24 ay kalıp da yurda kesin dönüş yapacak vatandaşlarımız beraberlerinde kullanılmış ev eşyaları ile en az altı ay üzerlerine kayıtlı ve 3 yaşından büyük olmayan (kayıt yılı itibariyle) motorlu araçlarını götürebilmektedirler. Ancak aynı zamanda Kanada vatandaşı olanlar Bedelsiz İthalat Yolu ile motorlu araç götüremezler.

 

a)     Kanada’ya geliş ve yurda dönüş tarihinizi, Kanada ve Türkiye adreslerinizi de içerir, isteği belirtir başvuru dilekçeniz.

b)     Geçerli Türkiye Cumhuriyeti pasaportunuz.

c)      Nüfus cüzdanınız.

d)     Varsa Kanada pasaportunuz ya da Kanada göçmenlik kartınız (Permanent Residence Card).

e)     Yurtdışında en az 24 ay kaldığınızı ve yurda kesin dönüş yaptığınızı ispata yarayacak belgeler (İşyerinden ilişik kesme yazısı, işyeri kapatma belgeleri, diploma v.s.).

f)       Motorlu araç ithalinde, aracın marka ve modeli (title), ruhsatı (registration card) ve son altı aylık sigorta poliçesi (insurance card) belgeleri.

g)    Zati eşyanızı ülkemize götürecek, nakil firmasından alınacak belge.  

h)     Belge düzenleme harcı.

i)    Bedelsiz İthalat Rejimi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

j)     Naklihane hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.