Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Askerlik İşlemleri, 31.03.2016

Konsolosluk işlemleri hakkında her türlü sorunuz için 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 1 – 888 – 566 76 56 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilirsiniz. Sözkonusu çağrı merkezinde konsolosluk konularında uzmanlaşmış personelimiz görev yapmaktadır.

 

Ayrıca konsolosluk hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve başvuru formlarına konsolosluk.gov.tr internet adresinden ulaşabilirisiniz.

“Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Hakkında Önemli Duyuru, 01.02.2016

“Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  27.1.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni kanun hükümleri çerçevesinde dövizle askerlik hizmet bedeli 1.000 Avro olup, başvuru şartlarını (
https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5035&Name=Askerlikweb
 ) taşıyan yükümlüler başvuru sırasında ödemelerini tek seferde ilgili banka hesaplarına havale yaparak  gerçekleştirebileceklerdir.

Ayrıca;

  1. 6661 sayılı kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda en az 1.000 Avro ödemede bulunmuş (38 yaş sınırı içindeki) yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır.
  2. 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere  başvurmamış olanlar ile  daha evvel başvurdukları halde  dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları  gerekçesiyle dövizle askerlik kapsamından çıkartılanların, kanunda belirtilen yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize  başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve  başvurularının kabulünü müteakip 1.000 Avro'yu başvuruları sırasında peşin ödemeleri  kaydıyla yasanın sağladığı  haklardan  yararlanma imkanı tanınmıştır.
  3.  Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından  çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1.000 Avronun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 
  4. 20 Yaşına girildiği yılın Ocak ayında şahısların askerlik yükümlülüğü başlamaktadır. Vatandaşlarımızın  askerlik yükümlülüğü başlamadan önceki çalışma dönemleri de dövizle askerlik kapsamında değerlendirilir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Ottava Büyükelçiliği


 

 

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine yapılacak başvurular için şahsi kabul saatleri 9:00 -13:00, telefonla başvuru saatleri 14:00-16:00 arasındadır.

 

I. Askerlik Ertelemesi Başvurusu Sırasında İstenecek Belgeler

 

a) Pasaportunuz,

b) Nüfus cüzdanınız,

c) Kanada göçmenlik ya da Kanada vatandaşlık kartı, bu iki statüden birine sahip olmayanlar için çalışma izni belgesi 

d)işveren tarafından tanzim edilmiş iş mektubu,

e) adet vesikalık resim,

Daha detaylı bilgi temin etmek için konsolosluk.gov.trinternet adresini ziyaret ediniz. 

 

II. Dövizle Askerlik Başvurusu Sırasında İstenecek Belgeler 

 

a)     Pasaportunuz

b)      Nüfus cüzdanınız,

c)     Kanada göçmenlik ya da Kanada vatandaşlık kartı, bu iki statüden birine sahip olmayanlar için çalışma izni belgesi

d) İşveren tarafından tanzim edilmiş iş mektubu,

e)    3 yıllık T4 formları veya işveren statüsünde bulunanlar için işyeri açma izin belgesi,

h) 2adet vesikalık resim,

i) Döviz miktarını ilk defa yatıracaklar, banka bilgilerini Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinden temin etmeleri gerekmektedir,

h)    Dövizle askerlik başvuru formuna ulaşmak ve daha detaylı bilgi temin etmek için lütfen konsolosluk.gov.tr  internet adresini ziyaret ediniz.

 

III. Özel Öğrencilerin askerlik işlemleri

 

Ülkemizden gelen özel öğrencilerimizin, başta askerlik işlemleri olmak üzere yaptırmaları gereken işlemler için, Özel Öğrencilik İşlemlerinotunu okumaları ve kendilerine uygun formları doldurarak başvurularını şahsen ya da posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.