Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Noter İşlemleri, 29.09.2016

Konsolosluk işlemleri hakkında her türlü sorunuz için 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 1 – 888 – 566 76 56 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilirsiniz. Sözkonusu çağrı merkezinde konsolosluk konularında uzmanlaşmış personelimiz görev yapmaktadır.

 

Ayrıca konsolosluk hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve başvuru formlarına konsolosluk.gov.trinternet adresinden ulaşabilirisiniz.

 

Noter işlem harç tutarlarını öğrenmek için lütfen buraya tıklayınız.

 

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine yapılacak başvurular için şahsi kabul saatleri 9.00 -13.00, telefonla başvuru saatleri 14.00-16.00 arasındadır. Bazı konularda postayla da başvuru yapılabilmektedir.

 

I. Düzenleme Şeklinde Noterlik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler 

 

a)     Nüfus cüzdanınız,

b)     Varsa pasaportunuz,

c)      Son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık resim,

d)     İşlemine göre noterlik harcı.

e)     Düzenleme şeklindeki noterlik belgeleri hakkında detaylı bilgi temin etmek için lütfen

konsolosluk.gov.tr internet adresini ziyaret ediniz.

 

 

II. Düzenleme Şeklinde Yaptırılması Gereken Noterlik İşlemleri

 

Noterlik Kanunu’nun 89. Maddesi uyarınca Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine bizzat gelinerek düzenlenmesi gereken noter işlemleri.

 

a)     Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,

b)     Vasiyetname,

c)      Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış,

d)     Gayrimenkul satış va'di,

e)     Vakıf senedi

f)       Evlenme mukavelesi,

g)     Evlat edinme ve tanıma,

h)    Mirasın taksimi sözleşmesi. 

 

III. Onaylama Şeklinde Yaptırılabilen Noterlik İşlemleri

 

Büyükelçiliğimize bizzat gelinmeksizin düzenlenmesi mümkün olan noter işlemleri.

 

a)     II. madde de kayıtlı noter belgeleri haricindeki tüm belgeler.

 

 

IV. Onaylama Şeklinde Noter Belgelerinin Düzenlemesinde İzlenecek Yol

 

a)     İhtiyacınıza uygun belgeyi yerel bir notere onaylatınız. Belge içeriğinin Türkçe olması sorun teşkil etmeyecektir.

b)     Noter onayından sonra bulunduğunuz yerdeki yetkili üst makama başvurarak bu defa noterin düzenlediği belgeyi onaylatınız.

c)      Bu işlemden sonra belgeyi; nüfus cüzdanınızın önlü arkalı fotokopisi, harç bedeli, ödenmiş dönüş zarfıyla birlikte Büyükelçiliğimize göndermeniz halinde tasdik işlemi yapılarak tarafınıza posta yoluyla ulaştırılacaktır.

d)     Onaylama şeklindeki noterlik belgelerinin örneklerini ve daha detaylı bilgi temin etmek için lütfen konsolosluk.gov.tr internet adresini ziyaret ediniz.

 

V. İlgilinin Fotoğrafının Yapıştırılması Zorunlu Noterlik İşlemleri

 

a) Niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler,

b) Vasiyetnameler,

c) Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış,

d) Gayrimenkul satış va'di,

e) Vakıf senedi,

f) Evlenme mukavelesi,

g) Evlat edinme ve tanıma,

h) Mirasın taksimi sözleşmesi,

i) Boşanma davaları için düzenlenecek vekâletnameler.

j) Vesikalık resmin 3 X 3,5 cm ebadında olmasına ve son altı ayda çekilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

 

 

VI. Noter İşlemleri Sırasında İlgili Tarafından Hazır Bulundurulması Gereken Bilgiler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

a) Gayrimenkulle ilgili işlemlerde gayrimenkulün tapu bilgileri.

b) Araba ile ilgili işlemlerde arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca arabayı satın alacak veya devralacak kişinin kimlik bilgileri.

c) Bankalarla ilgili işlemlerde; bankanın adı, şubesi, hesap numarası.

d) Miras intikal, taksim ve satışlarda; miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri.

e) Kiraya verme işlemlerinde; gayrimenkulün açık adresi.

f) Ayrıca kimlik bilgilerinizin ve vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru ibraz edilmiş olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

g) İlgilinin işitme, konuşma veya görme engelli olması halinde, işlemler hazır bulundurulacak iki tanık huzurunda yapılır.

h) İlgili okuma ve yazma imkânına sahip değilse, işlemler hazır bulundurulacak iki tanık huzurunda yapılır.

i)   Avukata verilecek vekaletnameler için, avukatın aşağıda kayıtlı bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

1- Avukatın Adı-Soyadı/T.C. Kimlik Numarası:

2- Avukatın Adresi, Telefon Numarası:

3- Baro Adı, Türkiye Barolar Birliği Sicil Numarası, Baro Sicil Numarası:

4- Avukatlık Yetki Belgesi Numarası, Yetki Belgesinin Verildiği Tarih:

j) Noter işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi temin etmek için lütfen konsolosluk.gov.tr
internet adresini ziyaret ediniz.