Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Yeni tip Mavi Kartların, özellikle noterlik işlemlerinde tek başına kimlik belgesi olarak kullanılıp kullanılamayacağı hakkında not, 12.10.2013

5901 sayılı Vatandaşlık Kanununun 28. maddesinin 7. fıkrasındaki "Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir" hükmü gereğince, yeni tip Mavi Kartlar, içinde noterlik işlemlerinin de bulunduğu Kanunun öngördüğü hakları kullanmaya yönelik yapılacak tüm başvurularda tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.

 

Diğer yandan, 5203 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen eski tip Mavi/Pembe Kartlar, "5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" olarak adlandırıldığından, eski tip Mavi/Pembe Kartların ibraz edilerek yapılacağı başvurularda, başvuru sahibinin, uyrukluğunda bulunduğu ülkenin pasaportunu veya kimliğini de ibraz etmesi gerekecektir.

 

Mavi Kart hamillerinin yaşayabilecekleri olası sorunların önüne geçilebilmesini teminen eski tip Mavi/Pembe kart hamillerinin yeni tip Mavi Kart başvurusunda bulunmalarında fayda mülahaza edilmektedir.

İlgili Dosyalar :

- mavikart2