Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

2016 Yılı Noter İşlemleri Harç Tarifesi, 01.01.2016, 31.03.2016

Düzenleme Şeklinde Vekâletname İşlemleri

<> <>

İşlem

Tek Sayfa

İki Sayfa

Üç Sayfa

Genel vekâletname

38,-

56,-

74,-

Özel vekâletname

31,-

49,-

67,-

Muvafakatnâme

25,-

35,-

45,-

Beyannâme

25,-

35,-

45,-

Fergatnâme

25,-

35,-

45,-

Taahhütnâme

25,-

35,-

45,-

Evlilik sözleşmesi

25,-

35,-

45,-

Miras taksim sözleşmesi

25,-

35,-

45,-

Azilnâme

40,-

48,-

56,-

Babalığı tanıma senedi

95,-

95,-

95,-

Onaylama Şeklinde Vekâletname İşlemleri                    

<> <>

İşlem

İşlem Harcı

(Belge Başı)

Geri Gönderim Bedeli

(Posta ile başvurularda)

Toplam

İmza ve mühür tasdiki

27,-

20,-

47,-

Diğer Belge İşlemleri                                                       

<> <>

İşlem

İşlem Harcı

(Belge Başı)

Geri Gönderim Posta Bedeli (Posta ile başvurularda)

Toplam

İkametgah belgesi

27,-

20,-

47,-

Çalışma (hizmet) belgesi

27,-

20,-

47,-

Yaşam belgesi

27,-

20,-

47,-

Adli sicil kaydı belgesi

Bedelsiz

20,-

20,-

E-devlet şifresi [1][1]

Bedelsiz

-

- 


 

 

[1][1] E-devlet şifresi şahsen teslim alınması gerekeceğinden posta ile gönderilmesi olanaklı değildir.