Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

2016 Yılı Vatandaşlık İşlemleri Harç Tarifesi, 01.01.2016, 31.03.2016

Çok Vatandaşlık Başvuru İşlemleri

<><><><><><><> <><><><><><><>

Kanada Vatandaşlık ya da Doğum Belgesi Çeviri Harcı

Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti Harcı

Posta Ücreti

Toplam

Harç Tutarı

27,-

13,-

30,-

70,-

Evlilik Nedeniyle Türk Vatandaşlığı İşlemleri – Yabancı Eş Kanada Vatandaşı İse

<><><><><><><> <><><><><><><>

Yabancı Eşin

Hizmet Bedeli [1][1]

100,- TL karşılığı

(Yaklaşık)

Nüfus Hüviyet Cüzdan Sureti Harcı

Posta Ücreti

Toplam

Doğum belgesi tercüme harcı

Pasaport tercüme harcı

Adli sicil belgesi tasdik harcı

Harç

27,-

27,-

27,-

50,-

13,-

30,-

174,-

Evlilik Nedeniyle Türk Vatandaşlığı İşlemleri – Yabancı Eş Kanada Vatandaşı Değilse

<><><><><><><> <><><><><><><>

Yabancı Eşin [2][2]

Hizmet Bedeli [3][3]

100,- TL karşılığı

(Yaklaşık)

Nüfus Hüviyet Cüzdan Sureti Harcı

Posta Ücreti

Toplam

Doğum belgesi tasdik harcı

Pasaport tasdik harcı

Adli sicil belgesi tasdik harcı

Tutar

27,-

27,-

27,-

50,-

13,-

30,-

174,- 


 

 

1. [1] Hizmet bedeli olarak 100,- TL tahsil edilmektedir. Bu tutar işlemin yapılacağı günkü Türkiye

Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır. Yukarıdaki tutar örnek olarak

verilmiştir.

2. [2] Kanada vatandaşı haricindeki diğer ülke vatandaşlarına ait belgelerin çevrisinin başvuru sahibi

tarafından yaptırılması gerekmektedir.

3. [3] Hizmet bedeli olarak 100,- TL tahsil edilmektedir. Bu tutar işlemin yapılacağı günkü Türkiye

Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır. Yukarıdaki tutar örnek olarak

  •