Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

KANADA ve TÜRKİYE ARASINDA TİCARİ ve EKONOMİK İLİŞKİLER, 21.09.2015

Türkiye ve Kanada arasındaki ikili ticari ilişkiler nispeten dengeli ve güçlü bir yapıya sahip olmakla birlikte, mevcut ticaret hacmi gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. Ülkemizle Kanada arasındaki ticaret hacmi 2014 yılında yaklaşık 2,3 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Türkiye’nin Kanada ile olan ticaret fazlamız 2012 yılında ortaya çıkmış olup, 2014 ticaret dengesindeki fazla 315 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

 

                         2013                              2014                           2015 Ocak-Temmuz

İhracatımız:     1.28 milyar Dolar             1.27 milyar Dolar          622 milyon Dolar  

İthalatımız:      862 milyon Dolar              962 milyon Dolar          404 milyon Dolar

Ticaret Hacmi      2.14  milyar Dolar                 2.24 milyar Dolar              1.1 milyar Dolar

 

Kanada’ya ihracatımızda işlenmemiş altın, yük taşıtları, kabuksuz fındık, ilaçlar, karo ve mermerler üst sıralarda bulunmaktadır. Kanada’dan ithal ettiğimiz ürünler içinde ise tahıl ürünleri (mercimek ve buğday), demir cevheri, çelik hurda, odun ve odun hamuru, bitümenli taşkömürü üst sıralarda yer almaktadır. 2011 yılında en büyük değişim rekor bir artışla 230 milyon doları aşan mücevherat ihracatımızda gerçekleşmiştir. Öte yandan, Kanada’dan mercimek ithalatımız 2015 itibariyle en büyük ithalat kalemini oluşturmaktadır.

 

Küresel ekonomik krizden daha az etkilenen ülkeler olan Türkiye ve Kanada arasındaki ticaret hacminin, krizin etkileri azaldıkça artması beklenmektedir. Coğrafi uzaklık ve Kanada iç pazarının ABD pazarına göre küçük oluşunun da ikili ticaretin arzu edilen seviyeye çıkmamasında etkili olduğu düşünülmektedir.

 

2009 yılında Hava Ulaştırması Anlaşması’nın imzalanmasının ardından Türk Hava Yolları’nın önce İstanbul-Toronto ve bilahare İstanbul-Montreal seferlerine başlaması iki ülke ticari ilişkilerinde önemli bir gelişmeyi teşkil etmiştir. 2012 yılından itibaren seferler Toronto hattında haftada altıya, Montreal hattında haftada üçe çıkmıştır. Kanada makamları ile iki ülke arasındaki uçuşların artırılmasına yönelik görüşmelerimiz sürmektedir.

 

Türkiye-Kanada arasında 2009 Temmuz ayında imzalanan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşması 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, 2013 yılında istikşafı görüşmeleri tamamlanan Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması’nda tarafımızdan esas müzakerelere geçmeye hazır olduğumuz Kanada tarafına iletilmiştir. STA anlaşmanın sonuçlandırılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin arzu edilen seviyeye ulaşması için önem taşımaktadır.

 

Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı avantajların bilincinde olan Kanada, daha çok ticari konuları takip etmek üzere İstanbul’da 2010 yılında açtığı Konsolosluğu 2014 yılında Başkonsolosluk düzeyine çıkarmıştır. Kanadalı şirketler Türkiye’de madencilik, danışmanlık, ulaşım, iletişim, bankacılık ve enerji alanlarında yatırımlarda bulunmaktadır. Ülkemizdeki en büyük altın üretimi yapan madenler Kanadalı madencilik şirketleri ve ülkemizdeki ortakları tarafından işletilmektedir. Hâlihazırda aralarında Eurasian Minerals ve First Quantum gibi büyük şirketlerin de bulunduğu 12 madencilik firması ülkemizde aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.