Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Konsolosluk İşlemleri Sırasında Büyükelçiliğimize Sıkça Sorulan Sorular , 26.01.2015

Konsolosluk İşlemleri Sırasında Büyükelçiliğimize Sıkça Sorulan Sorular (SSS),

Sıkça Sorulan Soru 1

Büyükelçiliğinize çok uzak mesafede ikamet etmekteyim. Temsilciliğinize ulaşmam hem masraflı hem de çok vaktimi alıyor. Şahsi başvuru gerektirmeyen yani postayla yapılabilecek başvuru işlemleri nelerdir ve hangi hususlara dikkat etmem gerekiyor?

Cevap 1

Kanada'nın coğrafi büyüklüğü nedeniyle vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize seyahat zorluklarını bilmekteyiz. Bu çerçevede, özellikle Kanada’nın batı yakasını kapsayacak şekilde Vancouver’da ve Kebek Eyaletini kapsayacak şekilde Montreal’de bir Başkonsolosluk açılması yönünde karar alınmış olup, Vancouver ve Montreal Başkonsolosluklarımız yakın gelecekte hizmete girecektir. Sözkonusu Başkonsolosluklarımızın hizmete girmesiyle birlikte bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukların da büyük oranda önüne geçilmiş olacaktır.

Diğer yandan yapılan çalışmalar neticesinde birçok işlem artık postayla yapılabilmektedir. Postayla yapılabilecek konsolosluk işlemleri aşağıda listelenmiştir:

1.Yeni doğan çocuğunuzun nüfus tescil ve nüfus cüzdanı düzenleme işlemi

2.Nüfus cüzdanı yenileme işlemi.

3.Evlilik tescili işlemi.

4.Ölüm tescil işlemi.

5.Türkiye’ye cenaze nakil işlemleri.

6.Türk vatandaşlığını koruma işlemi.

7.Onaylama şeklinde vekaletname işlemi

8.Çalışma belgesi işlemi.

9.İkametgâh belgesi işlemi.

10.Yaşam belgesi işlemi.

11.Adres beyanı işlemi.

12.Askerlik ikinci ve daha sonraki erteleme başvurusu

13.Dövizle Askerlik taksit ödeme

       14.Yabancı Makamlardan Alınan Belgenin imza mühür tasdiki

15.Yeminli tercümanın imza-mühür tasdiki

İşlemlerde gereksiz yazışma ve zaman kaybının önlenmesi için postayla yapılabilecek işlemler sırasında aşağıda kayıtlı hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir:

1.Postada yaşanacak kayıpların önlenmesi bakımından postayla yapılacak işlemlerin                      
   taahhütlü posta yani ‘’registered mail’’ olarak yapılması tavsiye olunur.

  2.Yapılacak işlemlere ait güncel işlem harç tutarlarının ve posta bedellerinin Büyükelçiliğimizin web adresinden (http://ottava.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx veya www.konsolosluk.gov.tr) öğrenilerek gerekli tutarın “money order” olarak gönderilecek evraka eklenmesi ve harç ile posta bedellerinin tam ve eksiksiz gönderilmesi önem taşımaktadır.

  3.İşlem Büyükelçiliğimizde tamamlandıktan sonra işleme ait makbuz kesilerek evrakla birlikte teslim edilmektedir.

  4.Vatandaşlarımızın yeni doğan çocuklarının bildirimlerini, doğum tarihinden itibaren 60 gün,

    5.Evlilik bildirimlerini, evlilik tarihinden itibaren 30 gün içinde yapmaları gerekmektedir.

  6.Bu süreler içinde yaptırılmayan bildirimlerde geç bildirim harcı tahakkuk edilmektedir.

    7.Bu durumda olan vatandaşlarımızın posta ile yapacakları başvuru belgelerine, geç bildirim harç tutarını eklemeleri gerekmektedir. Güncel geç bildirim harç tutarını öğrenmek için lütfen Büyükelçiliğimizin
http://ottava.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx
veya www.konsolosluk.gov.tr
internet adresini ziyaret ediniz.

Sıkça Sorulan Soru 2

Pasaportumun geçerlilik süresi bitti. Pasaportumu uzatmak istiyorum ve pasaport hanesine yeni doğan kızımı kayıt ettirmek istiyorum. İşlem süreci ve başvuru için gerekli belgeler hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen? Başvuru sırasında nelere dikkat etmeliyim?

Cevap 2

Ülkemizde ICAO tarafından belirlenen standartlarda e-pasaportların tanzimine 1 Haziran 2010 tarihinde başlanmıştır. Eski tip pasaportların son kullanım süresi 24 Kasım 2015’tir. Eski tip pasaportlarla ilgili tüm işlemlere (uzatma, refakat çocuk kaydettirme v. s.) Büyükelçiliğimizde ve yurt içinde son verilmiştir. E-pasaportlar temdit edilmediğinden geçerlilik süresi sona erdiğinde, yeni pasaport başvurusu yapılması gerekmektedir.

Yeni pasaport başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir:

1.Eski pasaportunuz,                                                                                                                                     

2.Nüfus cüzdanınız,                                                                                                                  

3.Son altı ayda çektirilmiş 50 X 60 mm ebadında bir adet biyometrik fotoğraf,                              

4.Pasaport harcı ve pasaport cüzdan bedeli.

Yeni pasaport başvuru işlem süreci ise aşağıda sunulmuştur:

 1.Pasaport müracaatı alındıktan sonra elektronik ortamda Ankara’daki Pasaport Tanzim Merkezi’ne gönderilmektedir.

 2.Bilahare tanzim merkezi tarafından düzenlenen pasaport Büyükelçiliğimize iletilmektedir.

 3.Başvuru sahibine Büyükelçiliğimiz tarafından posta ile yeni pasaport gönderilmektedir.

 4.Bu işlem, normal şartlar altında 2 ila 3 hafta arasında sonuçlanmaktadır.

5.Vatandaşlarımız ayrıca, pasaportların düzenlenmesi süreci hakkında sistem tarafından otomatik olarak e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

Yeni pasaport başvurusu sırasında aşağıda kayıtlı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1.18 yaşından küçükler için anne ve babanın vereceği muvafakatname gerekmektedir. Bu belge Büyükelçiliğimizde düzenlenmektedir.

2.12-18 yaşları arasındaki çocukların başvuru belgesine imza atmaları gerekeceğinden  
başvuru sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

3.0-11 yaşları arasındaki çocukların ise şahsen başvurmalarına gerek yoktur.

4.Pasaportunuz kayıp ise, yerel polis makamlarından alacağınız polis raporunu (lost                  
property report) ibraz etmeniz gerekmektedir.

5.Güncel pasaport harç tutarlarını öğrenmek için lütfen Büyükelçiliğimizin
http://ottava.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx
veya www.konsolosluk.gov.tr
web sayfasını ziyaret ediniz.

Sıkça Sorulan Soru 3

13 Kasım 2014 tarihinde bir kız evladım dünyaya geldi. Kızımın Türkiye’deki nüfusa kaydının yapılmasını istiyorum. Kayıt işlemi için gereken belgeler nelerdir ve hangi hususlara dikkat etmem gerekiyor?

Cevap 3

Dünyaya gelen evladınız için en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Yeni doğan çocuğunuzun nüfus tescili işlemleri için gereken belgeler şunlardır:

      1.Doğum tescil dilekçesi (formu),

      2.Anne ve babanın nüfus cüzdanları,

      3.Evlilik (Aile) cüzdanınız,

            4.Doğum belgesi (Birth Certificate).

Kasım 2014’te uygulamaya konan Konsolosluk Otomasyon Projesi sayesinde çocuğunuzun doğum tescili Büyükelçiliğimizce başvuru gününde sonuçlandırılmakta ve aynı gün Nüfus Cüzdanı düzenlenmektedir.

Yeni doğan çocuğunuzun nüfus tescili işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sunulmuştur:

1.Mahalli makamlardan doğum belgesi temin edilirken anne ve babanın isminin bulunduğu belgenin talep edilmesi önem arz etmektedir.

2.Doğum işlemleri için anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir.

3.Vatandaşlarımızın doğan çocuklarıyla ilgili bildirimlerini, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapmaları gerekmektedir. Bu süre içinde yaptırılmayan bildirimlerde idari para cezası uygulanmaktadır.

4.Alfabemizde bulunmayan w, q, x harflerini içeren isimler kabul edilmemektedir.

5.Yabancılarla evli Türk vatandaşları, çocuklarına biri Türk, diğeri yabancı olmak üzere iki   
veya daha fazla isim koyabilirler.

 6.Çocuğunuz doğumla birlikte Kanada vatandaşlığını da kazandıysa, bu durumun nüfus kütüklerine tescil edilmesi için Çok Vatandaşlığa Ait Başvuru Formu’nun da doldurulması gerekmektedir.

 

 

Sıkça Sorulan Soru 4

Büyükelçiliğinize çok uzak mesafede ikamet etmekteyim. Temsilciliğinize ulaşmam hem masraflı hem de çok vaktimi alıyor. Türkiye’deki banka hesaplarımda işlem yapılabilmesi için babama vekaletname vermek istiyorum. Bu işlemi temsilciliğinizde mi yaptırmam gerekiyor yoksa posta yoluyla yaptırabilir miyim? Yapılabiliyorsa hangi belgeler gerekiyor ve nasıl yapılıyor?

Cevap 4

Kanada'nın coğrafi büyüklüğü nedeniyle vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize seyahat zorluklarını bilmekteyiz. Banka işlemlerine ilişkin olarak yaptırmak istediğiniz vekaletname türü onaylama şeklinde yapılan noter belgesidir. Yani bu vekâletnameyi bizzat Büyükelçiliğimize gelmeden yaptırabilirsiniz.

Onaylama şeklinde noter belgelerinin düzenlemesinde izleyeceğiniz yol aşağıda sunulmuştur.

1.İhtiyacınıza uygun belgeyi yerel bir notere onaylatınız. Belge içeriğinin Türkçe olması sorun teşkil etmeyecektir.

2.Noter onayından sonra bulunduğunuz yerdeki yetkili üst makama başvurarak bu defa noterin düzenlediği belgeyi onaylatınız. (Örneğin Montreal’de Kebek Noterler Birliği, Ottava’da Dışişleri Bakanlığı )

3.Bu işlemden sonra belgeyi; nüfus cüzdanınızın önlü arkalı fotokopisi, harç tutarı ve posta bedeliyle birlikte (Posta bedeli yerine ödenmiş dönüş zarfı da tercih edilebilir) Büyükelçiliğimize göndermeniz halinde tasdik işlemi yapılarak tarafınıza posta yoluyla ulaştırılacaktır.

Güncel harç tutarlarını öğrenmek için lütfen Büyükelçiliğimizin http://ottava.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx veya www.konsolosluk.gov.tr
web sayfasını ziyaret ediniz.

Not:

1.Noterlik Kanunu'nun 89. maddesine göre aşağıdaki belgelerin Temsilciliklere bizzat gidilerek "Düzenleme
" şeklinde yapılması zorunludur:

-Tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,
-Vasiyetname,
-Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,
-Gayrımenkul satış vaadi,
-Vakıf senedi,
-Evlenme mukavelesi,
-Evlat edinme ve tanıma,
-Mirasın taksimi sözleşmesi,

2.Aşağıdaki noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Bunların dışında ilgilinin istemesi halinde diğer belgelere de fotoğraf yapıştırılması mümkün olmaktadır:

-Boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnameler,
-Gayrimenkul alım satım sözleşmeleriyle vekaletnameleri,
-Vasiyetname,
-Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,
-Gayrımenkul satış vaadi,
-Vakıf senedi,
-Evlenme mukavelesi,
-Evlat edinme,
-Tanıma,
-Mirasın Taksimi Sözleşmesi.

 

Sıkça Sorulan Soru 5

Kanada’da sürekli oturma iznine (Permanent Residence Card) sahibim. Askerliğimi erteletmek istiyorum. Askerlik hizmetimi kaç yaşına kadar erteletebilirim? Ertelememin yapılabilmesi için başvuru sırasında ne tür belgeler ibraz etmem gerekiyor?

Cevap 5

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre gerekli koşullara haiz olmanız halinde 38. yaşınızı doldurduğunuz yılın Aralık ayı sonuna kadar askerlik hizmetinizi erteletebilirsiniz.

İlk askerlik ertelemesi başvurusu sırasında istenecek belgeler aşağıda sunulmuştur:

 1.T.C. nüfus cüzdanınızın aslı,

2.Türk pasaportu veya Kanada pasaportunun aslı,

3.35 x 45mm ebadında 5 adet vesikalık fotoğraf,

4.Aynı zamanda Kanada vatandaşı iseniz; Kanada vatandaşlığınızı, bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne bildirmiş olmanız gerekmektedir. Henüz bu bildirimi yapmamış iseniz, çifte vatandaşlık bildirimi başvurusu ve buna ilişkin işlem ücreti alınmakta Ve önce bu işlem sonuçlandırılmaktadır.

İlk askerlik ertelemesi başvurusu sırasında Büyükelçiliğimizde doldurulması gereken formlar ise şunlardır:

1.İşçi Ve İşveren Statüsündeki Yükümlüler İçin Erteleme Başvuru Dilekçesi

2.İşçi/İşveren/Meslek-Sanat Mensubu/Gemi Adamı Statüsündeki Yükümlüler İçin  
   Erteleme Belgesi

3.Tebliğ Belgesi ve Taahhütname

4.İlk Defa Yurt Dışı Erteleme Başvurusunda Bulunan Yükümlüler İçin Safahat Belgesi

5.Çok Vatandaşlığa Ait Başvuru Formu - Vat-12 Form (Bu form sadece daha önce çifte    vatandaşlık bildiriminde bulunmayanlar
tarafından doldurulacaktır).

Sıkça Sorulan Soru 6

25 Ekim 2011 tarihinden bu yana Kanada’da göçmen olarak yaşıyorum. Türkiye’de olmadığım süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tarafıma sigorta borcu çıkartılmış. İkametgâhımın Kanada’da olduğunu belgeleyen bir belgenin Büyükelçiliğinizce düzenlenebilmesi için gerekenleri bana bildirebilir misiniz?

Cevap 6

Genel Sağlık Sigortası primlerini ödemekten muaf tutulabilmeniz için Kanada‘ya giriş tarihinizi ve adresinizi kanıtlayıcı belgeler ile Büyükelçiliğimize başvurmanız ve ardından ikametgâh belgesi olarak adlandırılan bu belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermeniz gerekmektedir.

İkametgâh belgesi başvurunuzu Büyükelçiliğimize şahsen yapmayı öngörüyorsanız aşağıda kayıtlı belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir:

1.Talebinizi içerir imzalı dilekçeniz,

2.Nüfus cüzdanınızın aslı,

3.Pasaportunuzun aslı,

4.Adresinizi kanıtlayacak belgenin aslı (Kanada ehliyetinin fotokopisi ya da adınıza düzenlenmiş bir fatura gibi),

5.İkametgâhınızın başlangıç tarihinin tespiti amacıyla, Kanada’ya ilk giriş yaptığınız tarihte verilen giriş belgesi (Form of Landing) veya ülkeye giriş yaparken kullandığınız pasaportunuza tatbik edilen Kanada ülkesi giriş mührü veya Kanada göçmenlik dairesi tarafından düzenlenen göçmenlik vizesinin fotokopisi,

6.İkamet belgesi onay harcı (nakit ya da Turkish Embassy in Ottawa adına Money Order)

Güncel harç tutarlarını öğrenmek için lütfen Büyükelçiliğimizin http://ottava.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx veya www.konsolosluk.gov.tr
web sayfasını ziyaret ediniz. İkametgâh belgesi başvurunuzu Büyükelçiliğimize posta yoluyla yapmayı öngörüyorsanız aşağıda kayıtlı belgeleri göndermeniz gerekmektedir:

1.Talebinizi içerir imzalı dilekçeniz,

2.Nüfus cüzdanınızın arkalı önlü fotokopisi,

3.Pasaportunuzun kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfalarının fotokopileri,

4.Adresinizi kanıtlayacak belgenin fotokopisi (Kanada ehliyetinin fotokopisi ya da adınıza düzenlenmiş bir faturanın fotokopisi)

5.İkamet belgesi onay harcı (Turkish Embassy in Ottawa Money Order),

6.İkametgâhınızın başlangıç tarihinin tespiti amacıyla, Kanada’ya ilk giriş yaptığınız tarihte verilen giriş belgesi (Form of Landing) veya ülkeye giriş yaparken kullandığınız pasaportunuza tatbik edilen Kanada ülkesi giriş mühürü veya Kanada göçmenlik dairesi tarafından düzenlenen göçmenlik vizesinin fotokopisi,

7.Belgenin tarafınıza gönderilebilmesi için alıcı adresinizi içerir bir adet Kanada Posta İdaresi ödenmiş posta zarfı (Canada Post, registered, pre-paid envelope) ya da posta bedeli.

Güncel harç tutarlarını öğrenmek için lütfen Büyükelçiliğimizin http://ottava.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx veya www.konsolosluk.gov.tr
web sayfasını ziyaret ediniz.

Sıkça Sorulan Soru 7

1980 yılından bu yana Kanada’da yaşıyorum. 1980 yılından önce de ülkemizde değişik iş yerlerinde çalıştım. Kanada çalıştığım süreleri borçlanarak, Türkiye’deki çalışma sürelerimle birleştirip Türkiye’de emekli olmak istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu benden Kanada’da çalıştığım süreleri gösterir bir belge istiyor. Sözkonusu belgeyi Büyükelçiliğinizden temin etmem için ne tür belgeler ibraz etmem gerekiyor?

Cevap 7

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında 3201 Sayılı Yasadan yararlanmak üzere, 1980 yılından sonra Kanada’da çalıştığınız tarihleri gösterir Çalışma Belgesi’ni Büyükelçiliğimizden temin edebilirsiniz. Türkiye’de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumunca istenen belgenin düzenlenebilmesi için aşağıda kayıtlı belgeler gerekmektedir.

1.Nüfus cüzdanınız,

2.Başvuru dilekçeniz,

3.Kanada Emeklilik Kurumu’ndan alacağınız Kanada’da (Kebek Eyaletinde) çalıştığınız yılları gösteren yeni tarihli “Canada Pension Plan” (QUEBEC Pension Plan) belgesinin aslı,

4.İşveren statüsündeyseniz, iş yerinizin açılış kapanış tarihlerini belirtir belgenin aslı,

5.Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Büyükelçiliğimizde düzenlenmektedir).

6.Belge düzenleme harcı (nakit veya Turkish Embassy in Ottawa adına Money Order),

Güncel harç tutarlarını öğrenmek için lütfen Büyükelçiliğimizin http://ottava.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx veya www.konsolosluk.gov.
web sayfasını ziyaret ediniz.

Diğer taraftan, 3201 sayılı "Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" uyarınca, çalıştığınız işyerinden alınan, hizmet sürelerini gösterir bonservis veya çalışma belgesindeki bilgilerin pasaportunuzdaki bilgilerle (giriş-çıkış süreleri ile) doğrulanması halinde, Büyükelçiliğimizce "Hizmet Belgesi" düzenlenmesine gerek kalmadan, doğrudan borçlanma işlemi yapacak olan SGK İl Müdürlüklerine başvurmanız da mümkündür.

Sıkça Sorulan Soru 8

1 Ocak 2014 tarihinde Kanada vatandaşı oldum. Kanada vatandaşlığımı Türk makamlara da tanıtmam gerekli midir? Gerekli ise ne yapmam gerekiyor?

Cevap 8

Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını izin almadan kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisinin yurtdışı temsilciliklere Türk vatandaşlığı koruma başvurusunda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bir veya birden fazla yabancı bir devlet vatandaşlığını iradesi dışında veya kendi isteği ile kazanan ve bu yolda bildirimde bulunan Türk vatandaşı hakkında yapılacak inceleme sonucunda vatandaşın nüfus kaydına çok vatandaşlığa sahip olduğu kayıt altına alınır.

Türk vatandaşlığı koruma başvurusu işlemleri için gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur:

1.Çok vatandaşlığa ait başvuru formu (VAT-12),

2.Nüfus cüzdanınız,

3.Kanada vatandaşlık belgesi ya da doğum belgesi ve Türkçe çevirisi,

4.Nüfus hüviyet cüzdanı sureti ve

5.Belge tercümesi harcı ile posta ücreti.

Türk vatandaşlığı koruma işlemleri sırasında ise şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1.Kanada vatandaşlık belgesi çevirisi Büyükelçiliğimizde yapılabilmektedir.

2.Nüfus hüviyet cüzdanı sureti Büyükelçiliğimizde düzenlenmektedir.

3.Çok vatandaşlık başvuru formu (VAT-12) ve güncel harç tutarlarına ulaşmak için lütfen
http://ottava.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx
veya www.konsolosluk.gov.tr
adlı internet adresini ziyaret ediniz.
 

Sıkça Sorulan Soru 9

Kanada’da sürekli oturma iznine (Permanent Residence Card) sahibim. Dövizle askerlik hizmetine başvurmak istiyorum. Başvuru için gerekli koşullar nelerdir? Gerekli koşulları yerine getirmem halinde başvuru sırasında ne tür belgeler ibraz etmem gerekiyor?

Cevap 9

Başvuru için işçi, işveren ya da meslek-sanat mensubu olup en az 1095 gün çalışma şartı aranmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; çalışma günlerinizin toplamından Türkiye’de geçirdiğiniz günlerinizin toplamı çıkarıldığında, kalan çalışma sürenizin en az 1095 gün olması gerektiğidir.

Dövizle askerlik hizmeti başvurusu için gerekli belgeler ise aşağıda sunulmuştur:

1.Nüfus cüzdanınızın aslı ve bir adet fotokopisi,

2.Daimi oturum kartınızın (Permanent Residence Card) veya Kanada vatandaşlık kartınızın veya çalışma izninizin (başvuru tarihine kadar aldığınız tüm çalışma izinleriniz) aslı ve bir adet fotokopisi,

3.Türk pasaportu veya Kanada pasaportu aslı ve bir adet fotokopisi,

4.İşveren mektubu (Halen çalıştığınızı gösteren güncel tarihli belge olması gerekmektedir),

5.35 x 45mm ebadında 1 adet vesikalık fotoğraf,

6.En az 3 yıl çalıştığınızı gösterir Kanada Hükümetine vergi ödediğinizi gösterir resmi belgelerin aslı.

Konsolosluk görevlileri tarafından yukarıda kayıtlı belgelerinizin asılları görüldükten ve çalışma günleriniz hesaplandıktan sonra adınıza “Döviz Ödeme Belgesi” düzenlenecektir. Bu belgeyle bankanızdan gerekli ödemenizi yapmanız ve ödeme şerhiyle birlikte Büyükelçiliğimize iade etmeniz istenecektir.

Dövizle askerlik hizmet bedeli her yıl, Büyükelçiliğimiz internet adresinden ilan edilmektedir. Güncel dövizle askerlik hizmet bedelini öğrenmek için lütfen

http://ottava.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx
Büyükelçiliğimiz linkini ziyaret ediniz.

Dövizle askerlik hizmet bedeli, 38 yaş sonuna kadar 4 taksite kadar ödenebilmektedir. 38 yaş ve sonrası için peşin ödeme yapılması gerekmektedir.

Aynı zamanda Kanada vatandaşı olanların, Kanada vatandaşlıklarını bağlı oldukları nüfus müdürlüklerine bildirmiş olmaları gerekmektedir. Henüz bu bildirimi yapmamış olanlardan, çifte vatandaşlık bildirimi başvurusu ve buna ilişkin işlem ücreti alınmaktadır.

Çok vatandaşlık başvuru işlem tutarını öğrenmek için lütfen Büyükelçiliğimiz
http://ottava.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx
veya www.konsolosluk.gov.tr
linkini ziyaret ediniz.

Sıkça Sorulan Soru 10

1990 yılından bu yana Kanada’da yaşamaktayım. Kanada makamlarına sunulmak üzere adli sicil kaydı belgesine ihtiyacım bulunmaktadır. Sözkonusu belgeyi temsilciliğinizden temin edebilir miyim yoksa sadece Türkiye’den mi temin edebilirim? Temsilciliğinizden temin edebiliyorsam ne tür belgeler ibraz etmem gerekiyor ve işlem bedeli nedir?

Cevap 10

Dış temsilciliklerimizce adli sicil belgesinin verilmesi Adli Sicil Kanunu’nun 8.maddesinde hükme bağlanmıştır. Adli sicil belgesi Türk vatandaşlarına, Türk vatandaşlığından izinle çıkmış Mavi Kart hamillerine ve yasal oturma (çalışma) izni ile en az 6 ay veya daha uzun süre Türkiye’de ikamet etmiş olan yabancı kimlik numarası sahibi yabancılara düzenlenebilir. Bu çerçevede, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve yabancıların yurt dışındaki iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere adli sicil belgeleri Büyükelçiliğimizce verilebilmektedir.

Adli sicil belgesi almak için Türk vatandaşlarının nüfus cüzdanlarıyla, Türk vatandaşlığından izinle çıkmış olanların Mavi Kartlarıyla ve yabancıların pasaportlarıyla şahsen başvurmaları yeterli olup, herhangi bir işlem harcı yoktur.  

Sıkça Sorulan Soru 11

Kanada mahkemelerince verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanıtılması (tenfiz) işlemi nasıl gerçekleştirilebilir?

Cevap 11

Kanada’da boşanan bir Türk vatandaşının boşanma işleminin hukuken Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Kanada mahkemesinin aldığı boşanma kararının Türk mahkemelerinde de tanınması şarttır. Tanıma işlemi için Türkiye’deki yetkili mahkemede tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tenfiz davası açmak isteyen vatandaşlarımız, davalarının takibi için Türkiye’de baroya kayıtlı bir avukatı yetkilendirebilirler. Yetkilendirme işlemi Büyükelçiliğimizde veya Türkiye'de noterde düzenlenecek vekaletname yoluyla yapılabilmektedir