Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Vatandaşlarımızın Aynı Anda İki Adet Pasaport Kullanabilme Taleplerine İlişkin Uygulama, 06.05.2013

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, vatandaşlarımızın pasaportlarında, bazı ülkelerin vize veya mühürlerinin bulunması gerekçe gösterilerek vize taleplerinin reddedilebildiği, bu yüzden sürekli seyahat etmek durumunda olan vatandaşlarımızın sık sık pasaport yenilemek zorunda kaldıkları ifade edilmekte ve bu durumdaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi açısından 2009 yılında yapılan düzenlemelerde bazı değişikliklere gidildiği ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, mağduriyetlerini belgeleyen vatandaşlarımızın yazılı talepleri halinde;

1. Pasaport müracaat biriminde geçerli pasaportun muhafaza altına alınmasını müteakip, talep eden kişiye yeni pasaport verileceği,

 

2. Hususi damgalı pasaportlarda, muhafazaya alma veya muhafazadaki pasaportunu değiştirme işleminin, hak sahibi hazır bulunmasa da, adına pasaport düzenlenmiş eş ve çocuklar tarafından da yapılabileceği,

 

3. Bir kişi adına en fazla iki adet geçerli pasaport düzenlenebileceği,

 

4. Adına iki adet geçerli pasaport düzenlenmiş vatandaşımızın iki adet pasaportu da kullanma ihtiyacı hasıl olduğunda, durumunu belgelendirmesi halinde, talep ettiği süre doğrultusunda kendisine her iki pasaportunun da teslim edilebileceği; bu durumdaki kişilerin zaruret halleri ortadan kalktıktan sonra pasaportlarından birini tekrar teslim etmeleri için gerekli tedbirlerin alınacağı ve pasaport hamiline gerekli tebliğin yapılacağı,

 

5. Uygulamanın eski tip pasaportları içermeyip yeni tip e-pasaportlar için geçerli olduğu,

 

6. İki adet pasaport kullanılması uygulamasında, kendilerine ikinci pasaport tanzim edilen kişilere konuyla ilgili yazılı tebliğ yapılacağı bildirilmektedir.