Türkiye Cumhuriyeti

Ottava Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi Yeminli Tercümanlar Listesi, 01.01.2016, 31.03.2016

T.C.

OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ

KONSOLOSLUK ŞUBESİ

YEMİNLİ TERCÜMANLAR LİSTESİ

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96.maddesi’ndeki esaslar çerçevesinde; konsolosluk işlemleri/belge tercümeleri ile ilgili olarak görevlendirilecek tercümanları belirleme yetkisi noterlere, dolayısıyla yurtdışında da Büyükelçilik Konsolosluk Şubeleri ile Başkonsolosluklara aittir.

Noterlik Kanunu'nun 75.maddesi’nin son fıkrası ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96.maddesi uyarınca, “yeminli tercüman” olarak tanınacak tercümanların noter veya konsolos huzurunda yemin etmesi ve buna ilişkin olarak da bir tutanak düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle noterler ve konsoloslar, ancak kendilerinin belirledikleri ve dairelerinde yemin  tutanakları bulunan tercümanlara çeviri işlemleri yaptırabilmektedir.

Bu çerçevede, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinde yemin tutanağı bulunan tercümanlarımızın güncel listesi alfabetik sırayla aşağıda sunulmuştur:

 

 

 

Ayhan Perdahçı – İngilizce/Türkçe/İngilizce - Montreal

86 rue de l’Eglise Saint Faustin Lac Cerre,Quebec J0T 1J1

Telefon/Faks: +1 (819) 713-0230

Email:Ayhan.perdahci@gmail.com

 

Lale Eskicioğlu – İngilizce/Türkçe/İngilizce - Ottawa

6157 Ravine Way, Ottawa, Ontario K1C 7E8

Telefon/Faks: +1 (613) 590 9520

Email:lale@readliterature.com

 

Melek (Kaniyolu) Ovayolu – İngilizce+Fransızca/Türkçe/İngilizce+Fransızca

1077 Avenue Bélec, Montréal, Québec H8N 1R5, Montréal

Tel: +1 (514) 364 9502, Cep: +1 (514) 812 7510,
Belgegeçer (Faks):

+1 (514) 364 15 72

Email: mkaniyolu@gmail.com